Poczty sztandarowe przed Katedrą  Polową Wojska Polskiego.

Fot. Tadeusz Święchowicz.