Poczty sztandarowe przed Katedrą Polową Wojska Polskiego.

Fot. Tadeusz Święchowicz.