Ludzie zgromadzeni pod Katedrą Polową Wojska Polskiego w czasie Mszy Świętej widoczni zza Pomnika Powstania Warszawskiego.

Fot. Tadeusz Święchowicz.