Obraz olejny z 1912 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu eksponowany w Galerii Rogalińskiej.