Drzeworyt Edwarda Nicza opublikowany w 1885 roku w czasopiśmie "Kłosy",  t. 40, nr 1018, s. 9. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowemazowsze.pl.