Karta wydana w 1917 roku w Warszawie przez Zakład Graficzny B Wierzbicki i S-ka.