Fotografia Foto "Futur" St. Welkówna z lat 1922-1934 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.