Fotografia z 1925 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego