Prezydium, siedzą od lewej: komisarz Banku Polskiego Włodzimierz Baczyński, wiceprezes Banku Polskiego Jan Piłsudski, prezes Banku Polskiego Władysław Byrka, naczelny dyrektor Banku Polskiego Leon Barański.