Widoczni m.in.: działacz sportowy Alfred Loth (siedzi 1. z lewej), dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego pułkownik Władysław Kiliński (siedzi 4. z lewej), minister komunikacji Juliusz Ulrych (stoi za stołem), major Kazimierz Kierkowski (siedzi 5. z lewej), sekretarz Związku Polskich Związków Sportowych Walenty Foryś (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.