Widoczni m.in.: dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego pułkownik Juliusz Ulrych (siedzi 6. z lewej), działacz sportowy pułkownik Kazimierz Glabisz (stoi za J. Ulrychem), pułkownik Władysław Kiliński (siedzi 5 . z lewej), działacz sportowy Alfred Loth (siedzi 4. z lewej), sekretarz Związku Polskich Związków Sportowych Walenty Foryś (siedzi 2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum  Cyfrowego.