Na sali obrad widoczni są w pierwszym rzędzie (od lewej): wiceminister Felicjan Sławoj Składkowski, wiceminister Stefan Starzyński, wicemarszałek sejmu Stanisław Car, wicemarszałek sejmu Wacław Makowski, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, Wacław Sieroszewski, minister opieki społecznej Stefan Hubicki, prezes NIK, dr Jakub Krzemieński, minister rolnictwa i reform rolnych Seweryn Ludkiewicz, podsekretarz stanu w Radzie Ministrów Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, płk Walery Sławek. Siedzą w drugim rzędzie m.in.: wiceminister Adam Koc (1. z lewej), prezes okręgu warszawskiego Związku Legionistów Władysław Dziadosz (2. z lewej), wicemarszałek sejmu Karol Polakiewicz (4. z lewej), płk Janusz Jagrym-Maleszewski (5. z lewej), gen. Czesław Jarnuszkiewicz (7. z lewej), gen. Stanisław Skwarczyński (8. z lewej),  prezes PKO Henryk Gruber (2. z prawej), mec. Franciszek Paschalski (1. z prawej). W czwartym rzędzie siedzą m.in.:  płk Władysław Belina-Prażmowski (1. z lewej) i  mjr Stefan Benedykt (4. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.