Prezydium zjazdu w sali klubu Urzędników Państwowych. Widoczny m.in. poseł Feliks Gwiżdż (3. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.