Ilustracja opublikowana w książce "Pamiętniki Wawrzyńca hr. Engeströma,  posła i ministra pełnomocnego króla J. Mci szwedzkiego w Polsce czasu Sejmu czetroletniego, później kanclerza państwa i ministra spraw zagranicznych, itd, itd, itd.",  wydanej nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego w Poznaniu w 1875 r.

Źródło kopii cyfrowej: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.