"Wędrowiec" był w latach 1884-1888 własnością Artura Gruszeckiego, który  jako jego redaktor naczleny i zaminił zasadniczo charakter pisma, kładąc nacisk na przemiany zachodzące w życiu społeczno-ekonomicznym.