Strona tytułowa książki wydanej w 1853 roku w Wilnie przez J. Zawadzkiego.