Dokumnet ze zbiorów Węgierskiego Archiwum Narodowego w Budapeszcie, pokazany w Warszawie na wystawie "Bratanków dzieje wspólne". 

Fot. T. Święchowicz, 8.05.2019 r.