Obraz olejny z 1894 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.