Gmach Bazaru został wzniesiony przy obecnej ulicy Paderewskiego przez spółkę utworzoną przez polskich patriotów z zaboru pruskiego, która część zysków przekazywała na cele społeczne i na wspieranie polskich kupców. Inicjatorem przedsięwzięcia był Karaol Marcinkowski. We władzach spółki zasiadali także ziemianie: Józef Łubieński, Józef Szułdrzyński, Maciej Mielżyński, kupiec Stanisław Powelski i mistrz ciesielski Antoni Krzyżanowski, który czynnie uczestniczył w budowie.    W końcu XIX wieku po wykupieniu przyległej  narożnej kamiennicy dobudowano według projektu Rogera Sławskiego drugie skrzydło przylegające do alei noszących dziś nazwę Marcinkowskiego. W "Bazarze" swoje siedziby miało wiele zasłużonych dla polskości instytucji i towarzystw. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 21.06.2018 r.