Obraz olejny. 

Źródło kopii cyfrowej: bid.desa.pl.