W pałacu mieszkał od 1964 roku biskup Karol Wojtyła, a wyprowadził się z niego dopiero po wyborze na papieża w 1978 roku. Odwiedzając Kraków podczas pielgrzymek do Polski wybierał jednak pałac jako miejsce odpoczynku. Z tego okna nieoficjalnie przemawiał do wiernych tłumnie zgromadzonych na placu przy ul. Franciszkańskiej.  U schyłku życia papieża tłumy modliły się za niego w tym miejscu. Tuż po jego śmierci odbyła się tu uroczysta msza dedykowana Janowi Pawłowi II, celebrowana w kościele Franciszkanów przez kardynała Franciszka Macharskiego. Potem przed pałacem składano kwiaty i zapalano znicze. Podczas swojej pielgrzymki do Polski, Benedykt XVI w maju 2006 roku też zatrzymał się w tym pałacu i przemawiał do wiernych, nawiązując tym do tradycji poprzednika.

Fot. Tadeusz Święchowicz, październik 2019 r.