Na pierwszym planie widać pozostałości zamku górnego wielkich książąt litewskich a w tle na wzgórzu pomnik Trzech Krzyży,  zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego. Postawiono go w 1916 roku w miejscu, gdzie stały wcześniej 3 drewniane krzyże upamiętniające męczenników franciszkańskich.   W XIX wieku, kiedy zmurszałe ze starości krzyże zawaliły się, władze carskie nie pozwoliły ich odbudować. Dokonano tego dopiero w okresie I wojny światowej, kiedy Wilno znalazło się pod okupacją niemiecką.  W okresie władzy sowieckiej w 1950 roku krzyże zostały wysadzone w powietrze.  W 1989 roku odbudowano je jako pomnik ofiar stalinizmu na Litwie. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, sierpień 2020 r.