Strona tytułowa książki wydanej w Warszawie w 1898 r.