Widoczni m.in. minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, minister komunikacji Juliusz Ulrych, marszałek senatu Aleksander Prystor, marszałek sejmu Stanisław Car, minister opieki społecznej Władysław Jaszczołt, wiceminister opieki społecznej Wincenty Jastrzębski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.