Konstukcja według projektu Wacława Paszkowskiego otwarta została w  1928 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.