Rycina Václava Máry z  1884 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Common s (PD).