Fotografia z 1944 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego