Fotografia ze zbiorów Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.