Zwycięska ósemka mężczyzn z Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego w kajaku po otrzymaniu wieńca. Na pomoście stoi generał Wiktor Thommee.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.