Okładka numeru czasopisma datowanego na styczeń/marzec 1888,  T. 2, z. 1. 

Założycielem i pierwszym redaktorem tego czasopisma był Artur Gruszecki. Po roku oddał on własność i redakcję miesięcznika Janowi Karłowiczowi.