Obraz olejny namalowany około 1741 roku znajdujący się w kościele św. Anny w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Muzeum Narodowe w Krakowie.