Fotografia grupowa uczestników przyjęcia wydanego przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego na cześć bawiącego w Warszawie japońskiego księcia Takamatsu Nobuhito i jego małżonki. W pierwszym rzędzie siedzą: prezydent RP Ignacy Mościcki (szósty z lewej), pani Michalina Mościcka (czwarta z lewej), książę Takamatsu Nobuhito (piąty z lewej), księżniczka Kikuko Nobuhito (czwarta z prawej), pani Takao Ochiai (pierwsza z lewej), pani Ewelina Zaleska (druga z lewej), pani Aleksandra Piłsudska (trzecia z lewej). Stoją: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Japonii w Polsce Hajime Matsushim (czwarty z lewej), minister spraw zagranicznych August Zaleski (ósmy z lewej), japoński attache wojskowy mjr Hikosaburo Hata (dziewiąty z lewej), wicepremier Józef Beck (piętnasty z lewej), wiceminister spraw zagranicznych Alfred Wysocki (piąty z prawej), radca MSZ Marian Szumlakowski (czwarty z prawej), szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów Tadeusz Schaetzel (czternasty z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (piąty z lewej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ (trzeci z lewej), pani Olga Romer, pani Maria Wyocka, prezes Towarzystwa Polsko-Japońskiego Józef Targowski (pierwszy z prawej),Wacław Jędrzejewicz płk Jan Głogowski (dziewiąty z lewej), hr. Edward Raczyński (szósty z lewej) oraz kpt. Stanisław Sośnicki (drugi z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.