Przemawia rektor Władysław Szafer. Obok widoczni członkowie senatu uczelni.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego