Fotografia Narcyza Witczak-Witaczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.