Amerykański działacz J. R. Mott (trzeci z lewej) w towarzystwie (od lewej): inż. M. Ponikowskiego, byłego ministra Seweryna Ludkiewicza, rzeźbiarza Edwarda Wittiga, architekta. A. Jawornickiego, dyrektora generalnego "Polskiej YMCA" E. R. Cummingsa, radcy MSZ Wiktora Podoskiego i dyrektora ogniska krakowskiego "Polskiej YMCA" Paula Supera przed gmachem Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA".