Powitanie na dworcu w Warszawie. Widoczni m.in. poseł francuski Locqin, wiceprezydent Warszawy Marian Borzęcki, wiceprezydent Warszawy Ryszard Błędowski, senator Zdzisław Lubomirski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego