Po defiladzie. Od lewej: mjr Jerzy Borkowski, płk. dypl. Aleksander Kędzior, NN, gen. Władysław Sikorski, gen. V. Denain, gen. Józef Zając. Widoczny także m.in. płk. Stefan Pawlikowski. Fotografia Czesława Datki.