Wciąganie flagi na maszt. W pierwszym szeregu od lewej: gen. Józef Zając, NN, gen. V. Denain, gen. Władysław Sikorski. Widoczni także m.in.: ppłk. Mateusz Iżycki, płk. Stefan Pawlikowski, mjr Jerzy Borkowski. Fotografia Czesława Datki.