Od prawej: NN, płk. dypl. Aleksander Kędzior, NN, gen. Władysław Sikorski, gen. Józef Zając, mjr Jerzy Borkowski, ppłk. Mateusz Iżycki. Widoczny także m.in. płk. Stefan Pawlikowski. Fotografia Czesława Datki.