Przygotowanie do defilady. Na pierwszym planie od lewej: NN, gen. Józef Zając, gen, Władysław Sikorski, gen. V. Denain, NN, NN, NN, ppłk. Mateusz Iżycki. Za gen. Sikorskim płk. dypl. Aleksander Kędzior. Widoczny także m.in. płk. Stefan Pawlikowski. Fotografia Czesława Datki.