Przygotowanie do defilady. Na pierwszym planie od lewej: NN, gen. Józef Zając, gen, Władysław Sikorski, gen. V. Denain, NN, NN, NN, ppłk. Mateusz Iżycki. Za gen. Sikorskim płk. dypl. Aleksander Kędzior. Widoczny także m.in. płk. Stefan Pawlikowski. 

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego