Przygotowanie do defilady. Od prawej: gen. Józef Zając, gen, Władysław Sikorski. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.