Gen. Władysław Sikorski (1. z lewej) z gen. Gustawem Paszkiewiczem przed frontem kompanii honorowej.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.