Generalny Inspektor Sił Zbrojnych RP generał Edward Rydz-Śmigły (trzeci z lewej na pierwszym planie) w towarzystwie francuskiego ministra obrony narodowej Eduarda Daladiera (czwarty z lewej na pierwszym planie), ambasadora Polski w Paryżu Juliusza Łukasiewicza (trzeci z prawej na pierwszym planie), generała Wacława Stachiewicza (pierwszy z lewej), szefa francuskiego sztabu generalnego generała Maurice Gustave Gamelina (drugi z lewej) oraz polityków i wojskowych na peronie Dworca Wschodniego w Paryżu tuż po przyjeździe.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego