Powitanie na lotnisku Mokotowskim. Od lewej: NN, mjr Fr. Wideń, płk Stanisław Kuźmiński, NN, NN, płk Ludomił Rayski, NN, płk Baksza, NN, płk A. Plesums. Widoczny samolot Letov S-16.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.