Minister spraw zagranicznych Polski August Zaleski i jego małżonka Ewelina w otoczeniu witających ich osób m in.: ambasadora Polski w Paryżu Alfreda Chłapowskiego (trzeci z prawej), majora Ilińskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu Franciszka Pułaskiego (pierwszy z prawej) oraz radcy Ambasady Polskiej w Paryżu Feliksa Frankowskiego (drugi z lewej) na dworcu Gare de Lyon w Paryżu.

Fotografia Stanisława Londyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.