Minister spraw zagranicznych Polski August Zaleski (drugi z lewej) z małżonką Eweliną w towarzystwie witających go osób na dworcu w Rzymie. Widoczni m.in.: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski we Włoszech Roman Knoll (czwarty z lewej na pierwszym planie) oraz poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Włoch w Polsce Giovanni Cesar Maioni (pierwszy z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.