Powitanie na dworcu Victoria. Na pierwszym planie od lewej: poseł Konstanty Skirmunt, minister August Zaleski.