W ambasadzie RP w Londynie. Widoczni od lewej: minister August Zaleski, poseł Konstanty Skirmunt.