Minister spraw zagranicznych Włoch Dino Grandi (na 1. planie z lewej, trzyma kapelusz) w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Polski Augusta Zaleskiego (1. z lewej), ppłk. Józefa Becka (2. z lewej), ppłk. Feliksa Kamińskiego (1. z prawej) i mjr. Stanisława Próchnickiego (idzie za ppłk. Kamińskim) w drodze powrotnej ze spotkania z Marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim.